Metryczka

Gebhardt-Stahl GmbH
Runtestraße 33
59457 Werl

Niemc

Telefon: +49 (0) 29 22 / 97 33 - 0
Telefaks: +49 (0) 29 22 / 97 33 - 290
info@gebhardt-stahl.de

Sąd rejestrowy: AG Arnsberg
Numere rejestrowy: HRB 4101
NIP: DE 126 633 713

Zarząd:

Ralf Neuhaus
Dirk Thörner

 

Informacja o odpowiedzialności

1. Treści oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autorowi udowodniono działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień bądź usunięcia części stron lub pełnej oferty bez odrębnego powiadomienia, jak również do przejściowego lub definitywnego zawieszenia publikacji.

 

 

2. Odsyłacze i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego witrynę przeglądanie tych stron. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd, zawartość lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, jak również do wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp. Odpowiedzialność za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, spoczywa wyłącznie na dostawcy strony, do której następuje odniesienie, a nie na osobie, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

 

 

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

 

 

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.