Ochrona danych osobowych


Ochrona i bezpieczeństwo są w naszej firmie najwyższym priorytetem. W tym kontekście traktujemy dane osobowe jako poufne i ściśle przestrzegamy wymogów prawnych dotyczących ochrony danych zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) oraz ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (UE-RODO). Poniżej informujemy, jakiego rodzaju dane są rejestrowane i w jakim celu są one zbierane.

1. TRANSMISJA DANYCH/REJESTROWANIE DANYCH

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, serwer internetowy automatycznie zapisuje pliki dziennika, których nie można przypisać do konkretnej osoby. Dane te obejmują jednak np. typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, poprzednio odwiedzaną stronę, adres IP komputera wysyłającego żądanie, dane dostępowe i czas dostępu żądania serwera oraz żądania plików klienta (nazwa pliku i adres URL). Dane te są jednak gromadzone wyłącznie do celów analizy statystycznej. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

2.A. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych informacji przez użytkownika, w szczególności w przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Jeśli w związku z transakcją biznesową nie zachodzą konieczne powody, możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przechowywanie danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym w formie tekstowej (np. e-mailem lub faksem). Dane użytkownika nie będą ujawniane stronom trzecim bez jego zgody, chyba że ich ujawnienie jest wymagane przez prawo.

2.B.KORZYSTANIE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Ogólne informacje: Ta strona kontaktowa jest obsługiwana przez Gebhardt-Stahl GmbH.Dane kontaktowe:Gebhardt-Stahl GmbH, Runtestr. 33, 59457 Werl, Tel: 02922 / 9733-0, Info@gebhardt-stahl.de.

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. W razie potrzeby przekazujemy te dane przedstawicielowi odpowiedzialnemu za użytkownika w kraju i za granicą w celu skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia mu porady. Nie przekazujemy żadnych danych stronom trzecim bez dalszej zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyśle nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania. Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasza firma . Organem odpowiedzialnym za nas jest: Inspektor Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia

Helga Block

Kavalleriestraße 2-4

40213 Düsseldorf

Telefon:02 11/384 24-0

Telefaks: 02 11/384 24-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Przechowywanie danych

Dane użytkownika są chronione przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą szyfrowanej transmisji, koncepcji ról i autoryzacji, koncepcji tworzenia kopii zapasowych danych oraz fizycznych środków ochrony serwerów.

Dostęp do danych

ZDostęp do przechowywanych danych mają wyłącznie osoby niezbędne do przetworzenia zapytania użytkownika. Należą do nich pracownicy Gebhardt-Stahl GmbH, którzy są zatrudnieni w obszarze sprzedaży i, w razie potrzeby, w biurze. Obsługą i konserwacją formularza kontaktowego i programu poczty elektronicznej zajmuje się firma AXELBITTIS Kommunikations Design, Schobbostr. 10, 59755 Arnsberg-Neheim oraz webhoster Dinologic UG, Von-Arnim-Str. 12, 58710 Menden.

Zapytanie o dane, konserwacja danych i usuwanie danych; Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyszukać, zablokować lub usunąć wszelkie dane przechowywane na jego temat, sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub zażądać poprawienia nieprawidłowych danych. Jeśli użytkownik nie zażąda usunięcia swoich danych, zostaną one usunięte natychmiast po ostatecznym przetworzeniu jego żądania. Jeśli z wniosku użytkownika wynikaj relacja umowna lub inna relacja biznesowa, dane użytkownika mogą być dalej przechowywane i/lub przetwarzane w ramach zmiany celu, o ile jest to konieczne dla dalszej relacji biznesowej.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem datenschutz@gebhardt-stahl.de. Prosimy o przesyłanie zapytań pocztą na adres naszej siedziby,

Dział Ochrony Danych,

do rąk pana Schrödera.

3. INFORMACJE, MODYFIKACJA I USUWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do nas z pisemnym zapytaniem, czy i jakie jego dane osobowe przechowujemy. Użytkownik natychmiast otrzyma odpowiednie powiadomienie.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA

Przekazywane nam dane osobowe są zabezpieczone za pomocą technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w taki sposób, aby były niedostępne dla nieupoważnionych osób trzecich. W przypadku przesyłania poufnych i wrażliwych danych i/lub informacji zawsze zaleca się korzystanie z usług pocztowych, ponieważ nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych w ramach korespondencji e-mail.

5. GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie jednak połączony z innymi danymi Google. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia przechowywania i instalowania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu i przesyłaniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlplage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de Charakterystyka demograficzna z Google Analytics. Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyka demograficzna” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google i ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

6. YOUTUBE

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podczas odwiedzania jednej z naszych witryn wyposażonych w wtyczkę YouTube generowane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać jego operacje przeglądania bezpośrednio z jego osobistym profilem. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7. PLIKI COOKIE

Na naszej stronie internetowej czasami używane są tak zwane „pliki cookie”. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”, tj. małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym użytkownika tylko przez czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej i, w zależności od ustawień programu przeglądarki, są ponownie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty. Pliki cookie nie pobierają żadnych informacji przechowywanych o użytkowniku na dysku twardym i nie mają wpływu na komputer ani dane użytkownika. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, a także aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

8. SPRZECIW WOBEC WIADOMOŚCI REKLAMOWYCH

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawniczego do wysyłania niezamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

9. ZMIANY W NINIEJSZYCH PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH

Okresowo będziemy aktualizować niniejsze zasady, aby chronić dane osobowe użytkowników. Należy okresowo zapoznawać się z niniejszymi zasadami, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób chronimy informacje użytkownika i stale ulepszamy zawartość naszej witryny internetowej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w gromadzeniu, wykorzystywaniu i/lub ujawnianiu przekazywanych nam informacji, powiadomimy o tym użytkownika, umieszczając wyraźne i widoczne powiadomienie na stronie internetowej. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności i wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony kontaktowej lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: datenschutz@gebhardt-stahl.de.

Wyjaśnienie dotyczące plików cookie

Ta strona używa plików cookie. Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi przekazanymi im przez użytkownika lub zebranymi w trakcie korzystania przez użytkownika z usług. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie podczas dalszego korzystania z naszej witryny.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe używane przez witryny internetowe w celu usprawnienia obsługi użytkownika.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej witryny. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika.

Ta strona wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

Użytkownik może zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z oświadczenia dotyczącego plików cookie na naszej stronie internetowej.

Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej polityce prywatności.

Zgoda użytkownika dotyczy następujących domen: www.gebhardt-stahl.de

Twój aktualny status: Zezwalaj na pliki cookie.

Twój identyfikator zgody: 9esRggoV2gO9ePE0l0PlUUMCnL6Z+YTb3bjpbHnXxCJ4m/Ax8GPLUA==

Data wyrażenia zgody: Wtorek, 16 lutego 2021 r., 09:28:30 CET

Zmiana zgody | Cofnięcie zgody

 

 

Oświadczenie o plikach cookie zostało ostatnio zaktualizowane przez Cookiebot 16.01.21:

Niezbędne pliki cookie (2)

Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie.

Nazwa  Dostawca Cel Procedura Typ

CookieConsent Cookiebot Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie w bieżącej domenie. 1 rok HTTP cookie

fe_typo_user www.gebhardt-stahl.de Utrzymuje stany użytkownika dla wszystkich żądań strony. Sesyjny plik cookie HTTP

Statystyczne pliki cookie (3)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z witrynami, gromadząc i raportując informacje anonimowo.

Nazwa  Dostawca Cel Procedura Typ

_ga www.gebhardt-stahl.de Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 2 lata HTTP Cookie

_gat www.gebhardt-stahl.de Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań 1 dzień HTTP Cookie

_gid www.gebhardt-stahl.de Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. 1 dzień HTTP cookie

Marketingowe pliki cookie (8)

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i interesujące dla poszczególnych użytkowników, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

Nazwa  Dostawca Cel Procedura Typ

IDE Google  Używane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika na stronie internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam dostawcy, w celu pomiaru skuteczności reklamy i wyświetlania ukierunkowanych reklam użytkownikowi. 1 rok HTTP cookie

test_cookie Google Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.  1 dzień HTTP cookie

yt-remote-cast-installed YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania wideo YouTube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi Session HTML Local Storage

yt-remote-connected-devices  YouTube Przechowuje ustawienia użytkownika podczas pobierania wideo YouTube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi  Persistent HTML Local Storage

yt-remote-device-id YouTube Przechowuje ustawienia użytkownika podczas pobierania wideo YouTube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi Persistent HTML Local Storage

yt-remote-fast-check-period YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania wideo Youtube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi Session HTML Local Storage

yt-remote-session-app YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania wideo Youtube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi Session HTML Local Storage

yt-remote-session-name YouTube Zapisuje ustawienia użytkownika podczas pobierania wideo Youtube zintegrowanego z innymi stronami internetowymi Session HTML Local Storage